اردوی باداب سورت توسط انجمن علمی زمین شناسی برگزار شد

By | انجمن زمین شناسی | No Comments

اردوی باداب سورت، جمعه مورخ ۹۵/۰۸/۱۴ توسط انجمن علمی زمین شناسی برگزار شد.
در این اردوی علمی دانشجویان زمین شناسی همراه با یکی از اساتید دانشکده زمین، جناب دکتر عسکری از چشمه های آهکی و تراورتن بازدید کردند.