حضور تیم های انجمن عمران دانشگاه دامغان در مسابقات سازه های ماکارونی بین المللی اروند

By | انجمن عمران | No Comments

حضور تیم های انجمن عمران دانشگاه دامغان در مسابقات سازه های ماکارونی بین المللی اروند

مسابقات سازه های ماکارونی بین المللی اروند در گرایش راندمانی روز گذشته در اصفهان پایان یافت.
در این مسابقات که با شرکت 72 تیم از 7 کشور همراه بود دو تیم از انجمن عمران دانشگاه دامغان حضور فعال داشتند.
وزن تحمل شده توسط سازه های این تیم ها به ترتیب 178.8, 121 ,114.8 و 70.1 کیلو گرم میباشد که رکورد اول این تیم تقریبا دوبرابر بیشترین وزن تحمل شده در مسابقات راندمانی پیش از آن در سایر مسابقات توسط دانشجویان این دانشگاه بود که این نشان از پیشرفت قابل توجه دانشجویان عمران دانشگاه دامغان دارد.

تیم آقایان انجمن در این مسابقات شامل آقایان حسینی، زرندی، خوشنویسان و ابراهیم زاده و تیم بانوان انجمن متشکل از خانمها داوری، ترکیان، کمری و شکوری بود.

شرکت اعضای تیم عددی انجمن عمران در سمینار پروفسور محاسب

By | انجمن عمران | No Comments

شرکت اعضای تیم عددی انجمن عمران در سمینار پروفسور محاسب

تعدادی از دانشجویان عضو تیم عددی انجمن عمران دانشگاه دامغان روز شنبه 16 اردیبهشت ماه از طرف انجمن عمران به تهران اعزام گشته و در سمینار مدیریت پروژه ی پروفسور محاسب در محل پژوهشگاه وزارت نیرو شرکت نمودند.

پروفسور محاسب که دوروز پیش از آن سمیناری را تحت عنوان از تئوری تااجرا در دانشگاه دامغان با همکاری انجمن علمی برگزار کرده بودند پیش از شروع سمینار روز شنبه، ضمن ابراز خوشحالی از حضور تیم عددی از شرایط سمینار در دامغان نیز اظهار رضایت کرده و از اعضای انجمن تشکر کردند.

انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه دامغان.

جلسه ی گروه پژوهشی “عددی” انجمن علمی عمران دانشگاه دامغان با حضور پروفسور محاسب برگزار شد

By | انجمن عمران | No Comments

جلسه ی گروه پژوهشی “عددی” انجمن علمی عمران دانشگاه دامغان با پروفسور محاسب امروز پس از سمینار از تئوری تا اجرا برگزار گشت و اعضای تیم سوالات خود را از پروفسور محاسب پرسیده و ایشان نیز از پیشرفت های تیم مطلع شدند.

سمینار بزرگ از تئوری تا اجرا با حضور پروفسور محاسب برگزار شد

By | اخبار حوزه معاونت, انجمن عمران | No Comments

سمینار بزرگ از تئوری تا اجرا با حضور پروفسور محاسب، عضو هییت علمی دانشگاه ای تی اچ زوریخ و استاد مدعو دانشگاه ام ای تی، امروز مورخ 14 اردیبهشت ماه 1396 توسط انجمن علمی عمران دانشگاه دامغان برگزار شد.
سخنرانی دکتر قربانی دبیراجرایی مراسم، آغازگر مراسم بوده و سپس پروفسور محاسب به ارایه ی مطالب خود پرداختند.
لازم به ذکر است 200 جلد کتاب از تئوری تا اجرا نوشته ی پروفسور محاسب به ارزش بیش از 4 میلیون تومان به همت انتشارات ماه نویسان در بین دانشجویان توزیع گشت.

همایش بزرگ از تئوری تا اجرا

By | اطلاعیه های انجمن های علمی, انجمن عمران | No Comments

نجمن عمران دانشگاه دامغان برگزار میکند:
همایش بزرگ از تئوری تا اجرا

پروفسور  ساسان محاسب
دکتری عمران گرایش سازه از دانشگاه زوریخ سویس
استادافتخاری دانشگاه های MIT و دانشگاه تهران