کلاس اموزشی نرم افزارGIS

By | اطلاعیه های انجمن های علمی, انجمن ژئومورفولوژی | No Comments

به اطلاعیه کلیه دانشجویان می رسانیم
انجمن ژئومورفولوژی اقدام به برگذاری
کلاس اموزشی نرم افزارGIS کرده است لذا از دانشجویان که علاقه به شرکت در کلاس دارند دعوت به عمل
می آید. هزینه کلاس ۱۵۰۰۰هزارتومان.
مدرس: مهندس میرنژاد
کسانی که زودتر ثبت نام کنند در اولویت می باشند. ظرفیت محدود.

اردوی علمی بازدید از تاسیسات اداره اب و هواشناسی دامغان

By | انجمن ژئومورفولوژی | No Comments

اردوی علمی بازدید از تاسیسات اداره اب و هواشناسی دامغان با
حضور دانشجویان و دکتر خیری
توسط انجمن ژئومورفولوژی در
مورخ۱۳۹۵/۸/۲۷برگذار گردید
ودراین زمینه با مهندس خان بابایی
معاون اداره هواشناسی دامغان به
بحث و گفتگو نشستیم و انتقادات و پیشنهادات در این زمینه ارائه گردید.
گزارش تصویری :

photo_2016-11-17_17-34-48photo_2016-11-17_17-34-46photo_2016-11-17_17-34-40photo_2016-11-17_17-34-51photo_2016-11-17_17-35-02

photo_2016-11-17_17-34-43