بازدید علمی دانشجویان دختر مهندسی مکانیک از دو کارخانه صنعتی

By | انجمن مکانیک | No Comments

انجمن علمی مهندسی مکانیک با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برنامه بازیدید علمی از دو کارخانه صنعتی را ویژه دانشجویان دختر برگزار نمودند. این بازدید علمی شنبه 9 دی ماه از دوکارخانه اتوبوس سازی عقاب افشان(اسکانیا) در شهرک صنعتی سمنان  و کارخانه تولید پرده در شهرک صنعتی دامغان انجام شد.

سومین دوره مسابقات چالش جاذبه(نجات تخم مرغ) در دانشگاه دامغان برگزار گردید

By | انجمن مکانیک | No Comments

همزمان با هفته پژوهش، سومین دوره مسابقات چالش جاذبه(نجات تخم مرغ) در دانشگاه برگزار گردید. این مسابقه به همت انجمن علمی مهندسی مکانیک با همکاری دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه روز سه شنبه 28 آذر در ساختمان امیر کبیر برگزار گردید. 29 تیم دانشجویی در این دوره از مسابقات شرکت داشتند. در پایان سه تیم از تیم های شرکت کننده برگزیده شدند و به تیم های اول تا سوم به ترتیب مبلغ 250000، 150000 و 100000 تومان اهدا گردید.

بازدید علمی دانشجویان مهندسی مکانیک از دو کارخانه در شهرک صنعتی سمنان

By | انجمن مکانیک | No Comments

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی برنامه بازدید علمی دانشجویان مهندسی مکانیک را از دو کارخانه در شهرک صنعتی سمنان برگزار نمود. این بازدید علمی 18 آذرماه از دو کارخانه پاریزان صنعت که در زمینه تولید لوازم مکانیکی فعالیت دارد و کارخانه کلران که در زمینه تولید مواد شیمیایی فعالیت می کنند صورت گرفت. بازدید از خط تولید کارخانه ها و بهره مندی از تجربیات کارکنان این دو کارخانه از جمله برنامه های این بازدید علمی بود.