دومین دوره مسابقه چالش جاذبه توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار شد

By | اخبار حوزه معاونت, انجمن مکانیک | No Comments

دومین دوره مسابقه چالش جاذبه توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک،  در ۲۵ گروه سه نفره از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۴۵ برگزار شد. نتیجه ی مسابقات و مبلغ نهایی جوایز بعد از بررسی نهایی اعلام خواهد شد.

گزارش تصویری :