اولین همایش شب رصدی در رصد خانه دانشگاه دامغان برگزار شد

By | انجمن فیزیک | No Comments

به همت انجمن علمی فیزیک در تاریخ ۱۲ آبان اولین همایش شب رصدی(همایش هفت سپهر) در رصد خانه دانشگاه دامغان برگزار گردید.
این همایش توسط آقای معماریان در دو بخش تئوری و عملی رصدی برگزار گردید.

photo_2016-11-04_03-59-53photo_2016-11-04_03-59-57photo_2016-11-04_04-00-00

بازدید علمی از ازمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد ونانو فیزیک

By | انجمن فیزیک | No Comments

بازدید علمی از ازمایشگاه تحقیقاتی حالت جامد ونانو فیزیک دانشگاه دامغان برگزار گردید

بازدید علمی  دانشجویان فیزیک وفیزیک مهندسی دانشگاه دامغان از مرکز تحقیقاتی نانوفیزیک این دانشگاه در تاریخ ۲۱ اسفند سال ۱۳۹۲ با کارشناسی اقای دریانی مسئول ازمایشگاه برگزارگردید .

این بازدید علمی که با هدف بالارفتن انگیزه دانشجویان در تحصیلات تکمیلی اشان ,نوع کاربرد دروسی که مطالعه می کنند وشناساندن دستگاه های کاربردی در علم نانو (XRD, XRF) بوده است در اواخر سال انگیزه مضاعف به دانشجویان بخشید.