معارفه دانشجویان ورودی جدید علوم کامپیوتر برگزار شد

By | انجمن علوم کامپیوتر | No Comments

انجمن علمی علوم کامپیوتر در تاریخ اول آبان ماه معارفه ورودی های جدید رشته علوم کامپیوتر را برگزار نمود.
جناب آقای دکتر ابری ریاست دانشکده ی ریاضی و علوم کامپیوتر؛جناب آقای دکتر میرسید معاونت فرهنگی و اجتماعی؛
آقای دکتر طهماسبی مدیریت امور فرهنگی و همچنین آقایان دکتر پورقلی استاد دانا , استاد علیپور از مهمانان این برنامه بودند که به ترتیب سخنرانی نمودند.

گزارش تصویری :

photo_2016-10-24_00-07-59photo_2016-10-24_00-08-41photo_2016-10-24_00-08-32photo_2016-10-24_00-08-50photo_2016-10-24_00-08-47photo_2016-10-24_00-08-16photo_2016-10-24_00-08-20photo_2016-10-24_00-09-15photo_2016-10-24_00-09-21photo_2016-10-24_00-09-04photo_2016-10-24_00-09-12