همایش یاد بود تو به زمین برگزار شد

بسمه تعالی
درآستانه فرا رسیدن بهار طبیعت و به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی همایش یاد بود تو به زمین با سخنرانی دکتر قربانیان معاونت اداری مالی دانشگاه دامغان، مهندس نوچه معاونت حوزه آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان و مهندس حاجی بگلو معاون فرماندار شهرستان دامغان و ارائه گزارشی از وضعیت محیط زیست ایران توسط دکتر پوزش رئیس پژوهشکده زیستی دانشگاه دامغان و همچنین عضو هیئت مدیره موسسه نبض طبیعت دامغان در روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۵ با حضور ریاست و معاونین دانشگاه دامغان و مسئولین شهری در سالن اجتماعات اندیشه دانشگاه با همکاری انجمن علمی زیست شناسی ،اداره منابع طبیعی شهرستان دامغان و موسسه نبض طبیعت دامغان برگزار گردید .

Leave a Reply