مراسم چهارمین جشنواره هفته فرهنگی دانشگاه دامغان برگزار شد

مراسم چهارمین جشنواره هفته فرهنگی دانشگاه دامغان برگزار شد.

در این مراسم از :

✅ تشکل های اسلامی

✅ انجمن های علمی

✅ کانون های فرهنگی و اجتماعی

✅ همکاران و فعالان دانشگاهی

✅ امور فرهنگی خوابگاه ها

✅ مسئولین نشریات دانشجویی برتر

✅ و انتظامات و حراست و خدمات دانشگاه

با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی، معاونت پژوهشی، معاونت دانشجویی، نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و همچنین اساتید گرامی جناب آقای دکتر مهدی اردیانیان و خانم دکتر زارع، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

? معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان ?

 

Leave a Reply