حضور تیم های انجمن عمران دانشگاه دامغان در مسابقات سازه های ماکارونی بین المللی اروند

حضور تیم های انجمن عمران دانشگاه دامغان در مسابقات سازه های ماکارونی بین المللی اروند

مسابقات سازه های ماکارونی بین المللی اروند در گرایش راندمانی روز گذشته در اصفهان پایان یافت.
در این مسابقات که با شرکت ۷۲ تیم از ۷ کشور همراه بود دو تیم از انجمن عمران دانشگاه دامغان حضور فعال داشتند.
وزن تحمل شده توسط سازه های این تیم ها به ترتیب ۱۷۸٫۸, ۱۲۱ ,۱۱۴٫۸ و ۷۰٫۱ کیلو گرم میباشد که رکورد اول این تیم تقریبا دوبرابر بیشترین وزن تحمل شده در مسابقات راندمانی پیش از آن در سایر مسابقات توسط دانشجویان این دانشگاه بود که این نشان از پیشرفت قابل توجه دانشجویان عمران دانشگاه دامغان دارد.

تیم آقایان انجمن در این مسابقات شامل آقایان حسینی، زرندی، خوشنویسان و ابراهیم زاده و تیم بانوان انجمن متشکل از خانمها داوری، ترکیان، کمری و شکوری بود.

Leave a Reply