جلسه هم اندیشی انجمن اسلامی برگزار شد

جلسه هم اندیشی کمیته عقیدتی- فرهنگی انجمن اسلامی به منظور آشنایی بیشتر با انجمن اسلامی وفعالیت های کمیته فرهنگی_عقیدتی همراه با ارائه نظرات و پیشنهادات اعضا چهارشنبه 9 آذرماه در دانشگاه برگزار گردید.

Leave a Reply