برنامه شبی موسیقی با اجرای گروه پاپ”هیوا”

به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو به همت کانون موسیقی برنامه شبی با موسیقی با اجرای گروه پاپ”هیوا” دوشنبه 20 آذرماه در سالن اندیشه دانشگاه برگزار گردید.

Leave a Reply