انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی
مهلت ثبت نام : ۲۲ لغایت ۲۷ اردیبهشت

زمان رای گیری : ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳ خرداد

جهت ثبت نام کاندیداتوری و شرکت در انتخابات به سامانه بوستان به آدرس stu.du.ac.ir مراجعه نمائید.

Leave a Reply