امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه دامغان و شرکت آبفای شهری استان مازندران

By ۱۳۹۷/۱۰/۰۴اخبار دانشگاهی

در راستای سیاست های دانشگاه در جهت تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت و همچنین استفاده از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی طرفین، تفاهم نامه ای بین دانشگاه و شرکت آبفای شهری استان مازندران منعقد گردید.
این تفاهم نامه درخصوص همکاری های مشترک بین دانشـگاه دامغان و شرکت آبفای شهری استان مازندران منعقد شده است که از موضوعات مهم آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی ـ کاربردی
– تعریف و اجرای پروژه های پژوهشی
– همکاری آموزشی بلندمدت در مقاطع تحصیلات تکمیلی
– اجرای نیازهای آموزشی، پژوهشی، فن آوری، سمینارها، مشاوره های علمی و مستشاری شرکت توسط دانشگاه

Leave a Reply