اردوی فرهنگی بازدید از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اردوی فرهنگی بازدید از سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان برگزار می شود.

Leave a Reply