گردهمایی بسیج حوزه خواهران و بسیج اساتید

گردهمایی حوزه بسیج خواهران و بسیج اساتید به جهت هم افزایی و همفکری در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام آموزشی دانشگاه…به همراه بیان مسائل و معضلات علمی، آموزشی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

Leave a Reply