همایش روز فیزیک در دانشگاه دامغان برگزار شد

By ۱۳۹۷/۱۰/۰۴اخبار دانشگاهی

همایش روز فیزیک در دانشکده فیزیک و با همکاری انجمن علمی دانشجویی فیزیک از ۲۴ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار شد و مورد استقبال دانش آموزان، دانشگاهیان و عموم علاقه مندان قرار گرفت.
این همایش به پیشنهاد انجمن فیزیک ایران و با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با علم فیزیک، محیط دانشگاه و جنبه های آزمایشگاهی و تجربی علم فیزیک برگزار گردید.
بازدید از آزمایشگاه های پیشرفته آموزشی دانشکده و انجام آزمایش های عملی از بخش های این همایش بود که نقش ویژه ای در شناساندن هرچه بهتر دانشگاه و توانایی ها و امکانات آن به دانش آموزان به منظور تصمیم گیری جهت ورود به دانشگاه و جذب آنان دارد.
برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی از دیگر برنامه های این روز بود.

Leave a Reply