ابراهیم رحیمی

دکتری زمین شناسی

تعریف مدیریت

دانشگاه علاوه بر کارکرد و وظایف آموزشی و پژوهشی وظایف جدیدی در عرصه فرهنگی و اجتماعی، از جمله پرورش خلاقیتها و جهت دهی استعدادهای فرهنگی دانشجویان را بر عهده دارد . تدبیر حسن انجام این وظایف در عرصه فرهنگی وظیفه اصلی مدیریت فرهنگی است .

رئوس شرح وظایف

  • مطالعه ، بررسی و شناسایی کمبودها و مشکلات فرهنگی دانشجویان و علل آسیب پذیری و اتخاذ راه حلهای لازم.
  • ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی.
  • زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و ایجاد ارتباط با نهادها ، موسسات علمی _ فرهنگی و اندیشمندان و فرزانگان.
  • برنامه ریزی و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه.
  • پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان  (کانونهای فرهنگی و هنری ).
  • تقویت نشاط علمی و دینی دانشجویان و حمایت از فعالیتهای جمعی و خود جوش پژوهشی  ( انجمنهای علمی).
  • تدبیر جهت غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان ( فوق برنامه ).

نشریات دانشجویی ،تشکلهای اسلامی ، کانونهای فرهنگی و هنری ، انجمنهای علمی ، عمره دانشجویی و ستاد فرهنگی خوابگاه نظیر فعالیتهای دانشجویی تحت حمایت و نظارت مدیرت امور فرهنگی است.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]