مسابقه فینال جام رمضان | تیم پاسارگاد، قهرمان این دوره مسابقات دانشگاهی