مراسم افتتاحیه راهیان نور دانشگاه دامغان

مراسم افتتاحیه راهیان نور دانشگاه دامغان در سالن شهید صرفی شهر دامغان برگزار شد.

ستاد راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان.

Leave a Reply