غبارروبی گلزار شهدای فردوس رضا

غبارروبی گلزار شهدای فردوس رضا
«ویژه برادران »
زمان: پنجشنبه 1395/11/28
ساعت: 16 الی 17:30
حرکت: سرویس از مقابل سرپرستی خوابگاه ابوذر
کانون علمی و فرهنگی ایثار دانشگاه دامغان

Leave a Reply