غبارروبی گلزار شهدای فردوس رضا

غبارروبی گلزار شهدای فردوس رضا
«ویژه برادران »
زمان: پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
ساعت: ۱۶ الی ۱۷:۳۰
حرکت: سرویس از مقابل سرپرستی خوابگاه ابوذر
کانون علمی و فرهنگی ایثار دانشگاه دامغان

Leave a Reply