سمینار بزرگ از تئوری تا اجرا با حضور پروفسور محاسب برگزار شد

سمینار بزرگ از تئوری تا اجرا با حضور پروفسور محاسب، عضو هییت علمی دانشگاه ای تی اچ زوریخ و استاد مدعو دانشگاه ام ای تی، امروز مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی عمران دانشگاه دامغان برگزار شد.
سخنرانی دکتر قربانی دبیراجرایی مراسم، آغازگر مراسم بوده و سپس پروفسور محاسب به ارایه ی مطالب خود پرداختند.
لازم به ذکر است ۲۰۰ جلد کتاب از تئوری تا اجرا نوشته ی پروفسور محاسب به ارزش بیش از ۴ میلیون تومان به همت انتشارات ماه نویسان در بین دانشجویان توزیع گشت.

Leave a Reply