برخی از وظایف این واحد عبارتند از :

  • تصویر برداری از کارگاه های آموزشی دانشگاه
  • عکاسی و تهیه گزارش تصویری از نمایشگاه های ایجاد شده توسط تشکل های دانشجویی ، انجمن های علمی ، واحدهای مختلف معاونت فرهنگی و قسمت های مختلف دانشگاه
  • تهیه عکس و فیلم از مراسم سخنرانی که توسط تشکل های دانشجوئی ، انجمن های علمی ، واحدهای مختلف معاونت فرهنگی و قسمت های مختلف دانشگاه برپا می گردد
  • تهیه گزارش تصویری از مناسبت های مختلف در سطح دانشگاه
  • تصویربرداری از اردوهای دانشجویی و مسافرت ها
  • تهیه گزارش تصویری از جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی
  • تهیه عکس و فیلم از نحوه برگزاری جشنواره های دانشجویی
  • تهیه آرشیو از فیلم و عکس های گرفته شده
  • تکثیر سی دی برنامه های مختلف دانشگاه
  • فیلم برداری و عکاسی فعالیت های تمام واحدهای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه