دومین جلسه گروه مشاورین اعضای هیأت علمی برگزار شد

By ۱۳۹۷/۱۰/۱۵اخبار دانشگاهی

دومین جلسه گروه مشاورین اعضای هیأت علمی با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون افزایش انگیزه و ارتقای شرایط روحی دانشجویان شامگاه دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۰ در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست که با حضور ریاست دانشگاه و جمعی از مشاورین هیأت علمی ایشان برگزار گردید، دکتر امیرحمزه خراسانی، سرپرست مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه به ارائه آمارهایی درخصوص وضعیت سلامت روان دانشجویان پرداخت. وی ضمن ارائه وضعیت موجود و ادوار گذشته دانشجویان دانشگاه به مقایسه آن با دانشگاه های استان، منطقه و کشور پرداخت و اشاره نمود که شرایط موجود مطلوب است، هر چند در برخی موارد نگرانی هایی نیز وجود دارد.
در ادامه جمع مشاورین هیأت علمی ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع، نظرات و پیشنهادات خود را جهت ارتقاء هرچه بیشتر وضعیت سلامت روان دانشجویان مطرح نمودند و بر پیگیری موضوع و برگزاری مستمر چنین جلساتی تأکید کردند.

Leave a Reply