جلسه ی گروه پژوهشی “عددی” انجمن علمی عمران دانشگاه دامغان با حضور پروفسور محاسب برگزار شد

جلسه ی گروه پژوهشی “عددی” انجمن علمی عمران دانشگاه دامغان با پروفسور محاسب امروز پس از سمینار از تئوری تا اجرا برگزار گشت و اعضای تیم سوالات خود را از پروفسور محاسب پرسیده و ایشان نیز از پیشرفت های تیم مطلع شدند.

Leave a Reply