جلسه هم اندیشی انجمن اسلامی به مناسبت روز جهانی نه به خشونت علیه زنان

کمیته فرهنگی- عقیدتی انجمن اسلامی به مناسبت روز جهانی نه به خشونت علیه زنان جلسه هم اندیشی را با حضور جمعی از دانشجویان برگزار نمودند.

Leave a Reply