جلسه هم اندیشی اقشار بسیج دانشگاهیان برگزار شد.

 جلسه  هم اندیشی اقشار بسیج دانشگاهیان در تاریخ 8 آبان ماه در دفتر بسیج اساتید دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه در آستانه روز 13 آبان و با حضور مسئولین بسیج های سه گانه دانشگاه و نمایندگانی از بسیج های سه گانه برگزار گردید. در این جلسه مسئول بسیج اساتید بر لزوم تدوین برنامه سالیانه بسیج های سه گانه به منظور هماهنگی و اجرای هر چه بیشتر برنامه ها تاکید نمودند. همچنین به لزوم مستند سازی دقیق فعالیت های بسیج و انعکاس آن در فضای مجازی و سایت های خبری دانشگاه نیز اشاره شد. در این جلسه برنامه های پیشنهادی بسیج های سه گانه ویژه گرامیداشت 13 آبان مطرح و بر اجرای منسجم و هماهنگ برنامه ها تاکید شد.

Leave a Reply