جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید مهندسی برق

By ۱۳۹۶/۰۸/۰۷انجمن برق

جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید مهندسی برق شامگاه 24 مهرماه در سالن اندیشه دانشگاه برگزار گردید.

این جلسه با حضور رئیس دانشکده فنی و مهندسی، اساتید گروه و دانشجویان ورودی جدید برگزار گردید. سخنرانی رئیس دانشکده آقای دکتر مرتضوی، سخنرانی آقای دکتر زارعی مدیر گروه مهندسی برق، پخش کلیپ مستند در مورد رشته مهندسی برق، معرفی اعضا و فعالیت های انجمن علمی برق از جمله برنامه های این مراسم بود.

Leave a Reply