جزئیات مربوط به آیین دانش آموختگی ۹۸

دانشجویان متقاضی شرکت در آئین می توانند عکس های خاطره انگیز دوران دانشجویی را به آی دی زیر ارسال نمایند.

کلیپ تهیه شده در جشن فارغ التحصیلی پخش خواهد شد.

* نام و نام خانوادگی و رشته تحصیلی خود را به پیوست عکس ها ارسال نمایید.

دانشجویان فارغ التحصیل که با دانشگاه تسویه حساب نموده اند و حساب کاربری در سامانه بوستان ندارند می توانند بصورت حضوری(یا دوستان مشغول به تحصیل) ثبت نام نمایند و فیش های واریزی خود را به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی تحویل دهند.

اسکان دانشجوهای فارغ التحصیل در خوابگاه های دانشجویی هماهنگ شده است.لذا پس از ثبت نام درخواست اسکان را نیز اعلام نمایند.
هزینه اسکان به ازای هر شب پانزده هزار تومان می باشد.

دانشجویان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز می توانند بصورت حضوری ثبت نام نمایند و فیش های واریزی خود را به دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی تحویل دهند.

شماره حساب بانک تجارت (حق مشارکت) ۲۹۳۷۰۳۸۴۶۴

Leave a Reply