تئاتر فیزیکال همراه با موسیقی

تئاتر فیزیکال همراه با موسیقی
اجرای فرم خلاقانه و زیبای دانشجویان رشته ی تلویزیون
( همه دانشجویان از دانشکده ها می توانند بعد از تهیه بلیط در مکان مذکور حضور یابند)

Leave a Reply