برگزاری مسابقات کاراته دانشجویان دختر دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه دامغان

برگزاری مسابقات کارته دانشجویان دختر دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه دامغان درحال برگزاری می باشد.
اعضاشرکت کننده تیم کاراته دانشگاه دامغان :

به ترتیب از سمت راست سرکار خانم شهابی سرکار خانم اردکانی سرکارخانم رضائیان مربی تیم سرکار خانم.مهسا علیرضالو سوسن رضایی سرکارخانم فائزه داوری سرکارخانم میناکریمی

سوسن رضایی سرپرست تیم
مینا کریمی در رشته کاتا
فائزه داوری در رشته کومیته
مهساعلیرضالودر رشته کومیته
مهدیه علیخانی در رشته کومیته

باتشکر از ریاست دانشگاه، معاونت دانشجویی، مدیریت اداره تربیت بدنی دانشگاه و معاونت فرهنگی و اجتماعی، سرکارخانم شهابی، جناب اقای قربانی، آقای علی حسینی و سنسی(مربی)سرکار خانم رضائیان و با ارزوی موفقیت برای تیم دانشگاه .

منتظر حضور گرم دانشجویان دختر در سالن ورزشی هستم
اعضای تیم را از حمایت ها و دعاهای خیر خود بی نصیب نگذارید.

Leave a Reply