برگزاری جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید علوم کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید علوم کامپیوتر شامگاه شنبه 29 مهرماه در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار گردید. این جلسه توسط انجمن علمی علوم کامپیوتر با حضور  رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر و تنی چند از اساتید این دانشکده به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان ورودی جدید با رشته تحصیلی خود برگزار گردید.

Leave a Reply