برگزاری جلسه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

اولین جلسه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه شامگاه سه شنبه 21 آذرماه با حضور رییس و معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و نمایندگان دانشجویی از بخش های مختلف دانشگاه برگزار شد.

Leave a Reply