اکران فیلم جامه دران در خوابگاه خواهران حضرت زینب

کمیته فرهنگی خوابگاه خواهران برگزار می کند:
اکران فیلم جامه دران
این فیلم چهارشنبه ۳ آذر ساعت ۹ شب نمازخانه خوابگاه معصومه اکران شده است و روز جمعه ۵ آذر نیز در ساعت۳:۱۵عصر در نمازخانه خوابگاه حضرت زینب اکران خواهد شد.

Leave a Reply