اردوی زیارتی سیاحتی طزره توسط کانون قرآن و عترت روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار می شود.

Leave a Reply