اردوی زیارتی سیاحتی طزره برگزار شد

اردوی زیارتی سیاحتی طزره توسط کانون قرآن و عترت برگزار شد.

Leave a Reply